sídli vo vinárskom dome mestského charakteru, ktorý bol postavený v Modre od polovice 16. storočia. To bolo pravdepodobne postavené na dvoch súvisiacich stredovekých pozemkoch. Jedná sa o dvojkrídlový, priechodný, prízemný typ domu v tvare “U”. Vo väčšej časti ľavého krídla je suterén, má polkruhovú vstupnú bránu s klenutým podrastom, ktorá sa nachádza na dlhej parcele končiacej mestskými opevneniami. Podľa pamiatky prieskum pochádza z prelomu 16. a 17. storočia, ale vzhľadom na jeho polohu v centrálnej časti je hlavná ulica – námestie, dá sa predpokladať, že niektoré časti domu pochody